Leir

Skoghus har i mange år drevet leirvirksomhet. Norsk Luthersk Misjonssambandet, som eier Skoghus, har leirer for ulike aldersgrupper vår og høst. På leirene våre har vi ulike fritidsaktiviteter og bibelfortellinger/undervisning tilpasset den aktuelle aldersgruppen. Barna får sove flere på samme rom, noe som er veldig stas, og Skoghus serverer god mat.

Av våre leirer i nærmeste framtid kan vi nevne ungdomsleir for ungdomsskolen og oppover 18.-20. mars, MAKSleir for 1.-4. trinn som finner sted 1.-4. april 2022 og Polarbadleiren for 3. til 7. trinn som finner sted i juni. 

Mer informasjon om våre egne leirer, samt påmelding, finner du på www.nlm.no